Dhruv Tara | On Location | Dhruv Aur Dolly Ki Surya Pratap Ke Khilaf Ki Aisi Sajish ! Upcoming Drama